Đến tháng 10/2019 UBND huyện Định Hóa đã giải quyết
99.77
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 01:10 ngày 17-10-2019)