Đến tháng 05/2019 UBND huyện Định Hóa đã giải quyết
99.73
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 04:40 ngày 20-05-2019)