Đến tháng 10/2021 UBND huyện Đồng Hỷ đã giải quyết
99.8
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 12:26 ngày 28-10-2021)