Đến tháng 02/2020 UBND huyện Đồng Hỷ đã giải quyết
99.22
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 02:40 ngày 17-02-2020)