Đến tháng 07/2020 UBND huyện Đồng Hỷ đã giải quyết
99.75
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 05:40 ngày 13-07-2020)