Đến tháng 02/2020 UBND huyện Định Hóa đã giải quyết
96.44
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 02:10 ngày 17-02-2020)