Đến tháng 07/2020 UBND huyện Định Hóa đã giải quyết
97.27
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 05:00 ngày 13-07-2020)