Đến tháng 10/2019 UBND huyện Phú Lương đã giải quyết
99.89
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 01:10 ngày 17-10-2019)