Đến tháng 05/2019 UBND huyện Phú Lương đã giải quyết
99.88
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 04:40 ngày 20-05-2019)