Đến tháng 10/2019 UBND huyện Đồng Hỷ đã giải quyết
99.66
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 01:10 ngày 17-10-2019)