Đến tháng 08/2019 UBND huyện Đồng Hỷ đã giải quyết
99.8
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 21:40 ngày 21-08-2019)