Đến tháng 04/2023 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.74 %
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 06:05 ngày 01/04/2023)