Đến tháng 02/2020 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.18 %
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 03:14 ngày 17/02/2020)