Đến tháng 05/2019 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.38 %
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 04:42 ngày 20/05/2019)