Đến tháng 08/2019 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.39 %
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 21:45 ngày 21/08/2019)