Đến tháng 10/2021 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.84 %
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 12:55 ngày 28/10/2021)