Đến tháng 07/2020 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.24 %
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 06:22 ngày 13/07/2020)