Đến tháng 10/2019 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.54 %
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 01:18 ngày 17/10/2019)